Kokonaisratkaisu virtaviivaisempaan työskentelyyn

RouteGear

WebInfra RouteGear on kaikki mitä tarvitset - yksissä kuorissa.

RouteGear on asiakkaan tiloihin sijoitettava palvelin, joka mahdollistaa monipuoliset tietotekniikkapalvelut - turvallisesti, vaivattomasti ja joustavasti. RouteGearin avulla voit rakentaa yritykseesi suojatun sisäverkon, varmistaa tietosi automaattisesti ja olla suojatusti yhteydessä internetiin. RouteGear mahdollistaa tiedostojen ja sovellusten turvallisen etäkäytön sekä paljon muuta.

Turvallinen internet-yhteys

RouteGearin ja operaattorin tietoliikenneyhteyden avulla onnistuvat kaikki tavalliset verkkotoiminnot. Yrityksesi voi käyttää internetiä turvallisesti selailuun, sähköposteihin, verkkopuheluihin ja tiedonsiirtoon. Palomuuri valvoo ja rajoittaa tietoliikennettä internetin ja yrityksesi suljetun sisäverkon välillä. Sen lisäksi, että palomuuri suojaa yrityksesi tietoja ulkopuolisilta, voidaan sen avulla rajoittaa ja estää pääsy haluttuihin internet-palveluihin tai sivustoihin.


Sisäverkko, vierailijaverkko ja etätyömahdollisuus (Remote VPN)

RouteGear mahdollistaa sisäverkon luomisen yrityksesi käyttöön. Sisäverkko on nimensä mukaisesti erillinen, internetistä irrallinen tietoverkko, jossa voidaan käyttää haluttuja työkaluja ja sovelluksia. Sisäverkon piirissä myös tiedonsiirto on turvallista ja nopeaa. Yhteys internetiin tapahtuu valvotusti, suojatusti ja turvallisesti palomuurin kautta.

Vierailijaverkko on yrityksesi vierailijoille tarjottava internet-yhteys. Se on turvallinen tapa mahdollistaa verkkoyhteys ulkopuolisille, sillä sen kautta ei ole mahdollista päästä yrityksen sisäverkkoon, tietoihin tai palveluihin.

RouteGearin avulla sisäverkkoon voidaan muodostaa salattu ja turvallinen etäyhteys (Remote VPN), jonka kautta tiedostoja ja sovelluksia voidaan käyttää normaalisti.

Verkkolevy ja varmennuspalvelu

RouteGear mahdollistaa yrityksellesi ja työntekijöillesi tallennustilaa verkkolevyllä. Levyllä voi olla sekä yleisiä että yksityisiä hakemistoja ja tiedostoja, joiden käyttöoikeuksia voi rajata tarpeen mukaan. Verkkolevyllä tiedot pysyvät varmasti tallessa, sillä RouteGearissa on kaksi identtistä kovalevyä, jotka toimivat yhdessä. Tiedot tallennetaan aina molemmille levyille, jolloin toisen mahdollisesti rikkoutuessa tieto on turvassa ehjällä levyllä.

RouteGear-palveluun voi myös sisällyttää tiukempaa turvallisuutta sisältäviä varmennuspalveluita tai luotettavan varmuuskopioinnin. Silloin haluamasi tiedot tallennetaan säännöllisesti WebInfran palvelimille. Tiedonsiirto tehdään öisin, jolloin se ei kuormita tiedonsiirtoverkkoa. Turvalliset palvelimet sijaitsevat suomalaisessa konesalissa, suomalaisen lainsäädännön piirissä.

Toimipisteiden välinen sisäverkko (VPN)

Jos yritykselläsi on useampia toimipisteitä, voit yhdistää sisäverkot toisiinsa RouteGear-palvelun avulla. Tällöin kaikkien verkkojen sovellukset ja tiedostot ovat käytettävissäsi kuten omassa sisäverkossasi. Toimipisteiden väliset yhteydet on salattu, joten tiedonsiirto on turvallista eikä vaadi lisäpalveluita tietoliikenneoperaattoreilta. Toiminto mahdollistaa myös yrityksesi palvelinten siirtämisen ulkopuoliseen konesaliin esimerkiksi turvallisuuden tai luotettavuuden maksimoimiseksi.

Dynaamiset ip-osoitteet (DHCP)

Sisäverkon dynaamiset ip-osoitteet helpottavat uusien laitteiden lisäämistä tai vanhojen siirtämistä ja poistamista. Asetuksia ei tarvitse muokata manuaalisesti, sillä osoitteet ovat aina ajan tasalla.

Automaattinen ajan päivitys (NTP)

Automaattinen ajan päivitys varmistaa, että yrityksesi työasemat ja palvelimet ovat aina samassa ajassa. Tämän ansiosta esimerkiksi tietoliikennelokit ovat yhdenmukaiset ja mahdolliset ongelmat on helpompi selvittää jälkikäteen. Yhtenäinen ja oikea aikamerkintä esimerkiksi sähköposteissa antaa myös yrityksestäsi luotettavan kuvan ulospäin.