Kokonaisratkaisu virtaviivaisempaan työskentelyyn

Watson

Tehokasta työtuntien seurantaa

WebInfra Watson on tehokas ja monipuolinen työtuntien raportointi- ja hallintapalvelu, joka säästää aikaa ja kustannuksia. Watson yksinkertaistaa työntekijöiden työtuntien seurantaa, helpottaa hallinnointia ja laskee automaattisesti palkanlaskennalle tarpeellisen informaation; laskutettavat tunnit, ylityöt ja vapaat.

Yritys- ja käyttäjäasetukset

Pääkäyttäjänä määrittelet yrityskohtaiset asetukset kuten viikkokohtaisen oletustyöajan, kirjauksen vähimmäispituuden sekä joustavan työajan puitteissa kertyneen liukuman voimassaoloajan. Lisäksi yrityskohtaisten pyhäpäivien ja poissaolotyyppien asettaminen sekä käyttäjäasetusten muokkaaminen tapahtuu pääkäyttäjän toimesta.

Tuntikirjaus ja raportit

Tuntikirjaukset voidaan tehdä: palveluille, projekteille, tavallisille työtunneille sekä erityyppisille poissaoloille. Mahdollisia liukumatunteja on helppo seurata ja ne voidaan kohdistaa halutusti joko ylitöihin tai palkalliseen vapaaseen. Järjestelmä voidaan myös asettaa lähettämään muistutus kirjaamattomista työviikoista joko sähköpostiin tai matkapuhelimeen. Watsonin avulla voit tuottaa raportteja erilaisiin tarkoituksiin; laskutus, projektikohtaiset tunnit, käyttäjien tuntikirjaukset, liukuman käyttö sekä tuntikirjausten poikkeamat.

Watson osana WebInfraa

Kuten kaikki WebInfra-palvelut, on Watson käytettävissä verkkoselaimella missä ja milloin tahansa. Yhdessä muiden palveluiden kanssa se muodostaa saumattomasti toimivan, tehokkaan palvelukokonaisuuden. Watsonia myös kehitetään käyttäjäpalautteen pohjalta jatkuvasti yhä monipuolisemmaksi.