Kokonaisratkaisu virtaviivaisempaan työskentelyyn

Maailma muuttuu

– vain muuttumalla mukana pysyt kartalla

Tietotekniikka ja sen käyttötavat ovat muuttuneet merkittävästi internetin, erilaisten selainten ja mobiilipäätteiden lisääntyneen käytön myötä. Perinteisten ratkaisujen vaatimia laite- ja paikkasidonnaisuuksia pidetään rajoittavina ja loppukäyttäjät siirtyvät yhä enemmän käyttämään vapaampia ajasta, paikasta ja laitteista riippumattomia järjestelmiä.

Organisaatioiden ja siellä työskentelevien ihmisten toiminta on nykyään verkottunutta ja globaalia. Siksi myös työvälineiden on oltava entistä helppokäyttöisempiä ja tehokkaampia yrityksien ja organisaatioiden koosta riippumatta. Työtä pitää voida tehdä vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta ja entistä “virtaviivaisemmin”.

Mikä on pilvipalvelu?

Yrityksen asiantuntijat ovat osallistuneet useiden suurasiakkaidensa verkkopohjaisten palveluiden tuottamiseen ja ylläpitoon – niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Sekä toteutettujen ratkaisujen tuottamat kustannussäästöt että käyttäjäpalaute ovat johtaneet luontevaan johtopäätökseen ns. pilvipalvelu-mallista. Siinä useita tietoteknisiä ratkaisuja siirretään verkkoon ja siten oleellisesti pienennetään organisaatioiden investointikynnystä ja ylläpitokuluja perinteiseen toimintamalliin verrattuna.

Pilvipalveluissa kaikki tieto on aina tavoitettavissa, tietoturva ja päivitykset ovat automaattisia, eikä tallennustila lopu kesken. Ihmisten on myös helppo siirtyä verkkoon, jossa käyttöympäristö on kaikille tuttu. Uudet toiminnot saadaan käyttäjien ulottuville välittömästi, ilman että heitä liikaa vaivataan teknisillä yksityiskohdilla.

WebInfra-palvelumme

WebInfra-palvelu (desktop.webinfra.net) on verkossa toimiva, selainpohjainen palvelukokonaisuus, jota ei ole sidottu aikaan, paikkaan tai laitteisiin. Palvelun kehittäminen aloitettiin jo vuonna 2007 ja nykyään palvelukokonaisuuteen kuuluvat saumattomasti yhteen toimivat kalenteri- , tekstiviesti- ja verkkotutkimuspalvelut.

Jatkuvan tuotekehityksen ansiosta WebInfra kehittyy ja kasvaa nopeasti. Palvelut on toteutettu avoimen teknologian työkaluilla ilman perinteisiä rajoituksia, mikä mahdollistaa innovatiivisten toimintojen nopean kehittämisen. Tämä tarjoaa asiakkaillemme merkittäviä hyötyjä jatkossakin.

Asiakas voi ottaa tarjolla olevista WebInfran palveluista käyttöönsä joko yksittäisen palvelun tai haluamansa kokonaisuuden. Käyttämällä useampaa WebInfra-sovellusta, käyttäjät voivat hyödyntää palvelujen integraatioita eli sovelluksissa olevien tietojen ristiinkäytettävyyttä. WebInfran käyttöliittymä on käyttäjäystävällinen, looginen ja toimiva kokonaisuus.

Uuden, vihreän konesalimme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme huippuluokan toimintavarmuutta ja turvallista tietojen tallennusta. Kaikki WebInfran palvelimet sijaitsevat Suomessa, jolloin asiakkaalle tarjottava lain edellyttämä tietosuoja on korkealla tasolla.

Laatu syntyy osaamisesta

WebInfran palvelut pohjaavat olemassaolonsa vankkaan tekniseen osaamiseen ja tinkimättömään palveluasenteeseen – sekä laadussa että toimintatavoissa. Asiakkaille tuotetut palvelut ovat paras referenssimme ja ne ovatkin usein poikineet uusia töitä.

Paras palkintomme on asiakkaan antama palaute.

Tervetuloa WebInfran käyttäjäksi!
WebInfra -tiimi